Rubini, Rovinj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export - import

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Rubini, Rovinj koristeći ovu stranicu.