SAVIČENTA, Općina Svetvinčenat

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Jedinice lokalne ili područne samouprave, Trgovačka društva, Gospodarstvo and Turizam

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Savičenta d.o.o.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema SAVIČENTA, Općina Svetvinčenat koristeći ovu stranicu.