Tera Tehnopolis, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Tera Tehnopolis, Osijek koristeći ovu stranicu.