Turistička zajednica Donja Stubica i Gornja Stubica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Ostale pravne i fizičke osobe s prenesenim javnim ovlastima and Turizam

Dana 15. prosinca 2014. godine osnovana je Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica sa sjedištem u Donjoj Stubici, Toplička cesta 80.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Turistička zajednica Donja Stubica i Gornja Stubica koristeći ovu stranicu.