VG Poduzetnički centar, Velika Gorica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i poticanje poduzetništva

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema VG Poduzetnički centar, Velika Gorica koristeći ovu stranicu.