VIRA - Višnjanska razvojna agencija, Višnjan

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj, također poznato kao VIRA

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema VIRA - Višnjanska razvojna agencija, Višnjan koristeći ovu stranicu.