Detalji zahtjeva “dostava studije učinaka TTIP-a

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6165 sent 2016-03-22 10:27:07 +0100 waiting_response 2016-03-22 10:27:07 +0100 waiting_response outgoing
6312 followup_sent 2016-04-07 10:17:08 +0200 outgoing
6316 comment 2016-04-07 13:19:02 +0200
7176 response 2016-05-10 18:36:45 +0200 2016-05-10 19:22:34 +0200 successful incoming
7177 followup_sent 2016-05-10 19:22:19 +0200 outgoing
7178 status_update 2016-05-10 19:22:34 +0200 successful 2016-05-10 19:22:34 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.