Detalji zahtjeva “Energetska učinkovitost javne rasvjete

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
28874  sent  2018-01-02 21:41:03 +0100  waiting_response  2018-01-02 21:41:03 +0100  waiting_response  outgoing  
28903  response  2018-01-04 08:53:30 +0100    2018-01-04 11:47:47 +0100  waiting_response  incoming  
28912  followup_sent  2018-01-04 11:47:18 +0100        outgoing  
28913  status_update  2018-01-04 11:47:47 +0100  waiting_response  2018-01-04 11:47:47 +0100  waiting_response   
28914  response  2018-01-04 11:55:06 +0100    2018-01-04 20:54:28 +0100  waiting_response  incoming  
28940  status_update  2018-01-04 20:54:28 +0100  waiting_response  2018-01-04 20:54:28 +0100  waiting_response   
29112  comment  2018-01-07 23:22:30 +0100         
29145  response  2018-01-08 10:53:23 +0100    2018-01-08 17:33:49 +0100  successful  incoming  
29166  status_update  2018-01-08 17:33:49 +0100  successful  2018-01-08 17:33:49 +0100  successful   
60463  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60464  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60465  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60466  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60467  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60468  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60469  edit  2022-01-26 06:10:10 +0100         
60470  edit  2022-01-26 06:10:11 +0100         
60471  edit  2022-01-26 06:10:11 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.