Detalji zahtjeva “Financiranje medija i društava

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31765 sent 2018-11-30 13:40:47 +0100 waiting_response 2018-11-30 13:40:47 +0100 waiting_response outgoing
31823 response 2018-12-14 08:56:35 +0100 2018-12-14 17:49:03 +0100 successful incoming
31828 status_update 2018-12-14 17:49:03 +0100 successful 2018-12-14 17:49:03 +0100 successful
31829 followup_sent 2018-12-14 17:52:27 +0100 internal_review 2018-12-14 17:52:28 +0100 internal_review outgoing
31927 response 2018-12-31 08:55:44 +0100 2018-12-31 11:06:49 +0100 successful incoming
31929 status_update 2018-12-31 11:06:49 +0100 successful 2018-12-31 11:06:49 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.