Detalji zahtjeva “Informacije o imovini Grada Zagreba

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
803  sent  2015-04-16 14:23:01 +0200  waiting_response  2015-04-16 14:23:01 +0200  waiting_response  outgoing  
1566  followup_sent  2015-05-11 11:22:46 +0200  internal_review  2015-05-11 11:22:46 +0200  internal_review  outgoing  
1665  resent  2015-05-28 18:08:42 +0200  waiting_response      outgoing  
2160  resent  2015-07-06 14:04:53 +0200  waiting_response      outgoing  
2353  response  2015-07-20 10:26:44 +0200    2015-07-21 09:39:50 +0200  rejected  incoming  
2354  status_update  2015-07-20 11:45:29 +0200  successful  2015-07-20 11:45:29 +0200  successful   
2369  status_update  2015-07-21 09:39:50 +0200  rejected  2015-07-21 09:39:50 +0200  rejected   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.