Detalji zahtjeva “Izvještaji rektora o radu i Izvještaji o radu sveučilišta

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6282  sent  2016-04-04 14:44:19 +0200  waiting_response  2016-04-04 14:44:19 +0200  waiting_response  outgoing  
6343  response  2016-04-11 08:21:33 +0200    2016-04-11 08:38:42 +0200  waiting_response  incoming  
6344  status_update  2016-04-11 08:38:42 +0200  waiting_response  2016-04-11 08:38:42 +0200  waiting_response   
6386  response  2016-04-14 10:08:10 +0200    2016-04-15 13:34:26 +0200  waiting_clarification  incoming  
6534  followup_sent  2016-04-15 13:33:50 +0200        outgoing  
6535  status_update  2016-04-15 13:34:26 +0200  waiting_clarification  2016-04-15 13:34:26 +0200  waiting_clarification   
6838  followup_sent  2016-04-29 11:16:16 +0200  internal_review  2016-04-29 11:16:16 +0200  internal_review  outgoing  
6846  response  2016-04-29 14:37:12 +0200    2016-05-20 17:21:36 +0200  partially_successful  incoming  
8476  status_update  2016-05-20 17:21:36 +0200  partially_successful  2016-05-20 17:21:36 +0200  partially_successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.