Detalji zahtjeva “Izvještaji rektora o radu i Izvještaji o radu sveučilišta

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6283  sent  2016-04-04 14:45:38 +0200  waiting_response  2016-04-04 14:45:38 +0200  waiting_response  outgoing  
6285  response  2016-04-04 15:10:19 +0200    2016-04-05 08:33:19 +0200  waiting_response  incoming  
6292  status_update  2016-04-05 08:33:18 +0200  waiting_response  2016-04-05 08:33:19 +0200  waiting_response   
6665  response  2016-04-19 12:04:28 +0200    2016-04-19 12:17:21 +0200  successful  incoming  
6667  status_update  2016-04-19 12:17:21 +0200  successful  2016-04-19 12:17:21 +0200  successful   
6668  followup_sent  2016-04-19 12:19:06 +0200        outgoing  

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.