Detalji zahtjeva “Korištenje tv-a u bolničkoj sobi

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14928  sent  2016-12-30 00:32:06 +0100  waiting_response  2016-12-30 00:32:07 +0100  waiting_response  outgoing  
15054  response  2017-01-10 12:14:09 +0100    2017-01-19 15:46:44 +0100  partially_successful  incoming  
15091  status_update  2017-01-17 12:46:11 +0100  rejected  2017-01-17 12:46:11 +0100  rejected   
15110  status_update  2017-01-19 08:17:56 +0100  requires_admin  2017-01-19 08:17:56 +0100  requires_admin   
15111  status_update  2017-01-19 08:18:30 +0100  requires_admin  2017-01-19 08:18:30 +0100  requires_admin   
15113  status_update  2017-01-19 08:34:57 +0100  requires_admin  2017-01-19 08:34:57 +0100  requires_admin   
15116  edit  2017-01-19 15:46:44 +0100  partially_successful  2017-01-19 15:46:44 +0100  partially_successful   
15126  comment  2017-01-19 15:57:02 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.