Detalji zahtjeva “Mape javnih garaža kojima upravlja Zagrebparking

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
69296  sent  2022-07-21 13:23:22 +0200  waiting_response  2022-07-21 13:23:22 +0200  waiting_response  outgoing  
69711  response  2022-07-27 15:47:03 +0200        incoming  
69712  response  2022-07-27 15:48:49 +0200        incoming  
69713  response  2022-07-27 15:49:30 +0200        incoming  
69714  response  2022-07-27 15:50:11 +0200        incoming  
69715  response  2022-07-27 15:50:32 +0200        incoming  
69716  response  2022-07-27 15:51:16 +0200        incoming  
69717  response  2022-07-27 15:51:38 +0200        incoming  
69718  response  2022-07-27 15:52:10 +0200    2022-08-01 21:09:25 +0200  successful  incoming  
69798  status_update  2022-08-01 21:09:25 +0200  successful  2022-08-01 21:09:25 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.