Detalji zahtjeva “Modeli vozila javnog prijevoza i kapacitet

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15562  sent  2017-03-21 08:34:41 +0100  waiting_response  2017-03-21 08:34:41 +0100  waiting_response  outgoing  
16534  followup_sent  2017-03-30 09:23:03 +0200        outgoing  
16536  response  2017-03-30 09:28:06 +0200    2017-03-30 18:00:27 +0200  waiting_response  incoming  
16554  status_update  2017-03-30 18:00:27 +0200  waiting_response  2017-03-30 18:00:27 +0200  waiting_response   
17362  followup_sent  2017-05-23 23:05:51 +0200        outgoing  
17366  response  2017-05-24 11:40:41 +0200        incoming  
17396  response  2017-05-26 12:32:49 +0200    2017-06-28 08:48:44 +0200  successful  incoming  
17847  status_update  2017-06-28 08:48:44 +0200  successful  2017-06-28 08:48:44 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.