Detalji zahtjeva “Otvaranje baze podataka - popis vrtića u RH

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2375 sent 2015-07-21 10:11:10 +0200 waiting_response 2015-07-21 10:11:10 +0200 waiting_response outgoing
2691 followup_sent 2015-08-04 22:02:37 +0200 outgoing
2806 comment 2015-08-07 11:24:30 +0200
3247 response 2015-09-09 13:50:30 +0200 2015-09-09 14:00:09 +0200 successful incoming
3249 followup_sent 2015-09-09 13:59:02 +0200 outgoing
3250 status_update 2015-09-09 14:00:08 +0200 successful 2015-09-09 14:00:09 +0200 successful
3253 response 2015-09-09 14:49:33 +0200 2015-12-29 23:18:40 +0100 successful incoming
3254 status_update 2015-09-09 14:50:49 +0200 successful 2015-09-09 14:50:49 +0200 successful
4458 followup_sent 2015-11-18 13:11:12 +0100 outgoing
4459 status_update 2015-11-18 13:11:33 +0100 partially_successful 2015-11-18 13:11:33 +0100 partially_successful
4461 followup_sent 2015-11-18 13:13:23 +0100 outgoing
5094 followup_sent 2015-12-14 19:29:07 +0100 outgoing
5095 followup_sent 2015-12-14 19:30:35 +0100 outgoing
5109 edit_outgoing 2015-12-14 21:57:03 +0100 outgoing
5110 edit_outgoing 2015-12-14 21:57:47 +0100 outgoing
5111 edit_outgoing 2015-12-14 21:58:45 +0100 outgoing
5112 edit_outgoing 2015-12-14 21:59:03 +0100 outgoing
5325 status_update 2015-12-29 23:18:40 +0100 successful 2015-12-29 23:18:40 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.