Detalji zahtjeva “Popis udruga poslodavaca registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3979 sent 2015-10-29 04:34:46 +0100 waiting_response 2015-10-29 04:34:46 +0100 waiting_response outgoing
4066 followup_sent 2015-10-31 09:24:25 +0100 outgoing
4076 response 2015-11-02 09:11:06 +0100 2015-11-02 09:58:01 +0100 waiting_response incoming
4082 status_update 2015-11-02 09:58:01 +0100 waiting_response 2015-11-02 09:58:01 +0100 waiting_response
4212 response 2015-11-09 15:47:35 +0100 2015-11-10 21:11:28 +0100 successful incoming
4237 status_update 2015-11-10 21:11:28 +0100 successful 2015-11-10 21:11:28 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.