Detalji zahtjeva “Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
29186  sent  2018-01-08 19:35:00 +0100  waiting_response  2018-01-08 19:35:00 +0100  waiting_response  outgoing  
29411  response  2018-01-17 13:51:21 +0100    2018-01-17 20:11:18 +0100  waiting_response  incoming  
29422  followup_sent  2018-01-17 19:48:36 +0100        outgoing  
29423  status_update  2018-01-17 19:49:22 +0100  error_message  2018-01-17 19:49:22 +0100  error_message   
29424  edit  2018-01-17 20:11:18 +0100  waiting_response  2018-01-17 20:11:18 +0100  waiting_response   
29433  response  2018-01-18 08:57:32 +0100    2018-01-18 19:57:08 +0100  successful  incoming  
29457  status_update  2018-01-18 19:57:07 +0100  successful  2018-01-18 19:57:08 +0100  successful   
29458  followup_sent  2018-01-18 19:59:29 +0100        outgoing  
60734  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60735  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60736  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60737  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60738  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60739  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60740  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         
60741  edit  2022-01-26 06:10:24 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.