Detalji zahtjeva “Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
47528  sent  2021-12-21 12:50:42 +0100  waiting_response  2021-12-21 12:50:42 +0100  waiting_response  outgoing  
47600  response  2021-12-28 13:23:30 +0100    2022-01-13 08:05:15 +0100  successful  incoming  
47964  status_update  2022-01-13 08:05:15 +0100  successful  2022-01-13 08:05:15 +0100  successful   
73974  edit  2022-10-14 05:45:09 +0200         
73975  edit  2022-10-14 05:45:09 +0200         
73976  edit  2022-10-14 05:45:09 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.