Detalji zahtjeva “Pravilnik o unutarnjem ustroju

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31401  sent  2018-09-18 10:37:28 +0200  waiting_response  2018-09-18 10:37:29 +0200  waiting_response  outgoing  
31402  response  2018-09-18 10:37:45 +0200    2018-09-18 10:39:53 +0200  waiting_response  incoming  
31403  status_update  2018-09-18 10:39:52 +0200  waiting_response  2018-09-18 10:39:53 +0200  waiting_response   
31472  response  2018-09-28 13:44:39 +0200    2018-09-30 20:34:57 +0200  successful  incoming  
31477  status_update  2018-09-30 20:34:57 +0200  successful  2018-09-30 20:34:57 +0200  successful   
35194  edit  2019-11-06 04:45:28 +0100         
35195  edit  2019-11-06 04:45:28 +0100         
35196  edit  2019-11-06 04:45:28 +0100         
35197  edit  2019-11-06 04:45:28 +0100         
35198  edit  2019-11-06 04:45:28 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.