Detalji zahtjeva “Promocija turizma u sloveniji

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
30556  sent  2018-03-14 10:03:51 +0100  waiting_response  2018-03-14 10:03:52 +0100  waiting_response  outgoing  
30574  response  2018-03-16 09:14:40 +0100    2018-03-19 07:05:48 +0100  partially_successful  incoming  
30586  status_update  2018-03-19 07:05:47 +0100  partially_successful  2018-03-19 07:05:48 +0100  partially_successful   
30587  followup_sent  2018-03-19 07:13:16 +0100        outgoing  
30686  response  2018-04-04 15:43:21 +0200    2018-12-21 09:42:42 +0100  successful  incoming  
31875  status_update  2018-12-21 09:42:42 +0100  successful  2018-12-21 09:42:42 +0100  successful   
34889  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
34890  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
34891  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
34892  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
34893  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
34894  edit  2019-11-06 04:45:18 +0100         
61489  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61490  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61491  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61492  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61493  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61494  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61495  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61496  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61497  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61498  edit  2022-01-26 06:10:59 +0100         
61499  edit  2022-01-26 06:11:00 +0100         
61500  edit  2022-01-26 06:11:00 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.