Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Božinovića, ministra unutarnjih poslova u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19103 sent 2017-09-18 21:19:58 +0200 waiting_response 2017-09-18 21:19:58 +0200 waiting_response outgoing
19180 response 2017-09-27 15:46:39 +0200 2017-09-27 17:49:28 +0200 waiting_response incoming
19182 status_update 2017-09-27 17:49:28 +0200 waiting_response 2017-09-27 17:49:28 +0200 waiting_response
19478 response 2017-10-19 10:39:14 +0200 2017-10-27 07:38:19 +0200 partially_successful incoming
20583 status_update 2017-10-27 07:38:18 +0200 partially_successful 2017-10-27 07:38:19 +0200 partially_successful
20980 comment 2017-11-04 17:24:12 +0100

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.