Detalji zahtjeva “Putni troškovi za gradonačelnika Milana Bandića

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
26948 sent 2017-12-16 21:51:24 +0100 waiting_response 2017-12-16 21:51:24 +0100 waiting_response outgoing
28507 response 2017-12-29 12:39:32 +0100 2018-07-17 14:33:25 +0200 partially_successful incoming
28578 status_update 2017-12-29 17:20:43 +0100 waiting_response 2017-12-29 17:20:44 +0100 waiting_response
29366 followup_sent 2018-01-16 00:10:33 +0100 outgoing
31187 comment 2018-07-17 14:31:21 +0200
31188 status_update 2018-07-17 14:33:24 +0200 partially_successful 2018-07-17 14:33:25 +0200 partially_successful
31189 comment 2018-07-17 14:34:23 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.