Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Jakovine, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18948 sent 2017-09-07 12:30:18 +0200 waiting_response 2017-09-07 12:30:18 +0200 waiting_response outgoing
19039 response 2017-09-13 16:07:39 +0200 2017-09-13 22:23:35 +0200 waiting_response incoming
19040 status_update 2017-09-13 22:23:34 +0200 waiting_response 2017-09-13 22:23:35 +0200 waiting_response
19305 response 2017-10-06 12:21:12 +0200 2017-10-07 11:37:17 +0200 successful incoming
19321 status_update 2017-10-07 11:37:17 +0200 successful 2017-10-07 11:37:17 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.