Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Mimicu, potpredsjednika Vlade u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19189 sent 2017-09-28 09:18:11 +0200 waiting_response 2017-09-28 09:18:11 +0200 waiting_response outgoing
19301 response 2017-10-05 14:06:19 +0200 2017-10-10 09:45:15 +0200 waiting_response incoming
19342 status_update 2017-10-10 09:45:14 +0200 waiting_response 2017-10-10 09:45:15 +0200 waiting_response
19343 followup_sent 2017-10-10 09:46:20 +0200 outgoing
20649 response 2017-10-27 16:05:19 +0200 2017-10-31 08:47:43 +0100 successful incoming
20758 status_update 2017-10-31 08:47:43 +0100 successful 2017-10-31 08:47:43 +0100 successful
20759 followup_sent 2017-10-31 08:48:47 +0100 outgoing

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.