Detalji zahtjeva “Ravnatelj_Plaća i članovi vijeća

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31194  sent  2018-07-20 13:51:41 +0200  waiting_response  2018-07-20 13:51:41 +0200  waiting_response  outgoing  
31195  response  2018-07-20 13:51:55 +0200    2018-07-20 17:02:30 +0200  waiting_response  incoming  
31197  resent  2018-07-20 17:02:30 +0200  waiting_response      outgoing  
31232  response  2018-08-02 13:07:58 +0200    2018-08-02 14:15:00 +0200  successful  incoming  
31233  status_update  2018-08-02 14:14:59 +0200  successful  2018-08-02 14:14:59 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.