Detalji zahtjeva “Registar biciklističkih udruga i klubova

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32054 sent 2019-02-07 16:40:27 +0100 waiting_response 2019-02-07 16:40:27 +0100 waiting_response outgoing
32057 response 2019-02-08 10:51:49 +0100 2019-02-08 10:55:13 +0100 partially_successful incoming
32058 status_update 2019-02-08 10:55:12 +0100 partially_successful 2019-02-08 10:55:12 +0100 partially_successful
32060 followup_sent 2019-02-08 14:59:05 +0100 internal_review 2019-02-08 14:59:05 +0100 internal_review outgoing
32062 status_update 2019-02-08 15:01:58 +0100 successful 2019-02-08 15:01:58 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.