Detalji zahtjeva “Registar državne imovine (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3911  sent  2015-10-28 01:17:38 +0100  waiting_response  2015-10-28 01:17:38 +0100  waiting_response  outgoing  
4374  followup_sent  2015-11-14 03:18:09 +0100        outgoing  
4420  response  2015-11-16 16:31:45 +0100    2015-11-17 23:42:39 +0100  waiting_response  incoming  
4433  followup_sent  2015-11-17 23:42:34 +0100        outgoing  
4434  status_update  2015-11-17 23:42:39 +0100  waiting_response  2015-11-17 23:42:39 +0100  waiting_response   
4475  response  2015-11-18 15:24:30 +0100    2015-11-21 23:23:17 +0100  rejected  incoming  
4487  status_update  2015-11-18 22:29:16 +0100  partially_successful  2015-11-18 22:29:17 +0100  partially_successful   
4562  status_update  2015-11-21 23:23:16 +0100  rejected  2015-11-21 23:23:17 +0100  rejected   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.