Detalji zahtjeva “Registar predstavništava stranih osoba u RH (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4547  sent  2015-11-21 22:37:04 +0100  waiting_response  2015-11-21 22:37:04 +0100  waiting_response  outgoing  
4913  followup_sent  2015-12-08 06:51:51 +0100        outgoing  
4969  response  2015-12-09 11:50:36 +0100    2016-05-02 09:34:18 +0200  successful  incoming  
4970  followup_sent  2015-12-09 13:31:34 +0100        outgoing  
4971  status_update  2015-12-09 13:31:39 +0100  waiting_response  2015-12-09 13:31:39 +0100  waiting_response   
6848  comment  2016-05-02 09:34:02 +0200         
6849  status_update  2016-05-02 09:34:18 +0200  successful  2016-05-02 09:34:18 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.