Detalji zahtjeva “Središnji Registar kategoriziranih objekata (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3795  sent  2015-10-25 21:42:43 +0100  waiting_response  2015-10-25 21:42:43 +0100  waiting_response  outgoing  
3806  response  2015-10-25 22:35:54 +0100        incoming  
3807  response  2015-10-25 22:35:54 +0100    2015-10-25 23:08:49 +0100  successful  incoming  
3808  status_update  2015-10-25 23:08:49 +0100  successful  2015-10-25 23:08:49 +0100  successful   
3827  response  2015-10-26 16:25:18 +0100    2015-10-27 04:39:59 +0100  successful  incoming  
3858  followup_sent  2015-10-27 04:39:41 +0100        outgoing  
3859  status_update  2015-10-27 04:39:59 +0100  successful  2015-10-27 04:39:59 +0100  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.