Detalji zahtjeva “Statistički podaci o osobama s invaliditetom

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14910  sent  2016-12-23 10:40:08 +0100  waiting_response  2016-12-23 10:40:09 +0100  waiting_response  outgoing  
14936  response  2017-01-03 10:30:59 +0100        incoming  
14937  comment  2017-01-03 10:46:58 +0100         
14938  edit_comment  2017-01-03 10:48:28 +0100         
14939  response  2017-01-03 15:08:25 +0100    2017-01-18 13:21:57 +0100  successful  incoming  
15106  status_update  2017-01-18 13:21:57 +0100  successful  2017-01-18 13:21:57 +0100  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.