Detalji zahtjeva “Statistički pokazatelji Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2924  sent  2015-08-17 15:52:37 +0200  waiting_response  2015-08-17 15:52:37 +0200  waiting_response  outgoing  
3134  followup_sent  2015-09-02 21:57:57 +0200  internal_review  2015-09-02 21:57:57 +0200  internal_review  outgoing  
3203  response  2015-09-07 11:42:47 +0200        incoming  
3335  followup_sent  2015-09-15 22:01:21 +0200  internal_review  2015-09-15 22:01:21 +0200  internal_review  outgoing  
3341  response  2015-09-16 13:49:31 +0200    2015-09-16 16:52:37 +0200  successful  incoming  
3347  status_update  2015-09-16 16:52:37 +0200  successful  2015-09-16 16:52:37 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.