Detalji zahtjeva “Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33601  sent  2019-09-19 12:29:22 +0200  waiting_response  2019-09-19 12:29:22 +0200  waiting_response  outgoing  
33617  response  2019-09-20 12:10:58 +0200    2019-09-20 18:36:29 +0200  successful  incoming  
33619  status_update  2019-09-20 18:36:27 +0200  successful  2019-09-20 18:36:29 +0200  successful   
33620  followup_sent  2019-09-20 18:37:32 +0200        outgoing  
42605  edit  2021-03-21 04:45:09 +0100         
42606  edit  2021-03-21 04:45:09 +0100         
42607  edit  2021-03-21 04:45:09 +0100         
42608  edit  2021-03-21 04:45:09 +0100         
72120  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72121  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72122  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72123  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72124  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72125  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72126  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         
72127  edit  2022-09-21 05:45:08 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.