Detalji zahtjeva “TTIP sastanci s poslovnim udruženjima

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5608 sent 2016-01-14 20:32:27 +0100 waiting_response 2016-01-14 20:32:27 +0100 waiting_response outgoing
5836 response 2016-01-29 15:48:35 +0100 2016-01-29 17:55:12 +0100 rejected incoming
5840 followup_sent 2016-01-29 17:54:56 +0100 outgoing
5841 status_update 2016-01-29 17:55:11 +0100 rejected 2016-01-29 17:55:11 +0100 rejected
5911 response 2016-02-09 15:39:53 +0100 2016-02-09 15:42:54 +0100 rejected incoming
5912 followup_sent 2016-02-09 15:42:24 +0100 outgoing
5913 status_update 2016-02-09 15:42:54 +0100 rejected 2016-02-09 15:42:54 +0100 rejected
5916 comment 2016-02-10 08:02:58 +0100
7182 edit 2016-05-10 20:51:26 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.