Detalji zahtjeva “Zahtjevi Igora Posarića

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38273  sent  2020-02-22 08:56:15 +0100  waiting_response  2020-02-22 08:56:15 +0100  waiting_response  outgoing  
38375  followup_sent  2020-03-13 12:24:15 +0100  internal_review  2020-03-13 12:24:15 +0100  internal_review  outgoing  
45278  edit  2021-09-14 05:45:07 +0200         
45279  edit  2021-09-14 05:45:07 +0200         
80835  edit  2023-03-14 04:45:10 +0100         
80836  edit  2023-03-14 04:45:10 +0100         
80837  edit  2023-03-14 04:45:10 +0100         
80838  edit  2023-03-14 04:45:10 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.