Detalji zahtjeva “Zauzimanje javnih površina

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45115  sent  2021-08-24 10:06:03 +0200  waiting_response  2021-08-24 10:06:03 +0200  waiting_response  outgoing  
45135  response  2021-08-25 13:41:55 +0200        incoming  
45136  followup_sent  2021-08-25 14:20:20 +0200        outgoing  
45137  response  2021-08-25 14:38:12 +0200        incoming  
45138  followup_sent  2021-08-25 14:57:02 +0200        outgoing  
45152  response  2021-08-27 12:57:55 +0200    2021-08-31 09:10:26 +0200  waiting_response  incoming  
45176  status_update  2021-08-31 09:10:26 +0200  waiting_response  2021-08-31 09:10:26 +0200  waiting_response   
45231  overdue  2021-09-09 00:00:00 +0200         
45237  response  2021-09-09 14:49:24 +0200    2021-09-09 15:28:48 +0200  successful  incoming  
45238  followup_sent  2021-09-09 15:28:39 +0200        outgoing  
45239  status_update  2021-09-09 15:28:47 +0200  successful  2021-09-09 15:28:48 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.