Geopodravina, Koprivnica

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies, Economy and a body that is now defunct

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt (pod nazivom GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec u likvidaciji) dana 25.10.2018 rješenjem Tt-18/3658-2 (izvor: sudreg.pravosudje.hr).

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.