Geopodravina, Koprivnica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt (pod nazivom GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec u likvidaciji) dana 25.10.2018 rješenjem Tt-18/3658-2 (izvor: sudreg.pravosudje.hr).

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.