Financijska podrška civilnom društvu na lokalnoj razini
Follow up sent to Grad Karlovac by Sara Maksimović on .

Successful.

Za: Danijela Družak Rade Poštovana, Zahvaljujem na informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Participativno budžetiranje
Response by Grad Karlovac to Sara Maksimović on .

Successful.

Poštovana,   U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev od dana 19. listopada 2023. godine sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama...
Poštovana,   U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev od dana 19. listopada 2023. godine sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama...
Za: Danijela Družak Rade Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani, U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 22. siječnja 2023. godine sukladno Zakonu o pravu...
Popis punionica za e-automobile
Response by Grad Karlovac to Zdenka Radoš on .

Successful.

Poštovana, u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama -----Izvorna poruka----- Pošiljatelj: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]...
Poštovana, u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. LP Maja Purgar, dipl.pol./CSOJ viša stručna suradnica za pristup info...
Za: Grad Karlovac Molim uvid i presliku (o mom trošku) uvjeta za izradu glavnog projekta za obnovu Oružane na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu....
Za: Grad Karlovac Molim uvid i presliku (o mom trošku) glavnog projekta na temelju kojeg je izdana građevinska dozvola za obnovu Oružane na Trgu bana...
Za: Grad Karlovac Molim uvid i izradu preslike (o mom trošku) građevinske dozvole izdane za obnovu Oružane na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu....
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Karlovac to Ilija Tikvić on .

Successful.

Poštovani, u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjeva za pristup informacijama od 4. veljače 2018. godine. S poštovanjem,   Maja Purgar Ivka...
Financiranje medija
Response by Grad Karlovac to Melisa Skender on .

Successful.

Poštovani, u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 21. listopada 2016. Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pi...
Korištenje DOF podataka - Grad Karlovac
Request to Grad Karlovac by Hrvoje Bogner. Annotated by Hrvoje Bogner on .

Refused.

Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 28.04.2017-02.05.2017. sa sljedećim sadržajem: --- Klasa: UP/I 008-02/17-02/02 Ur....
Poštovana,       Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljamo Vam informaciju kao odgovor na Vaš upit o „ dokumentu koji propisuje u...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?