From: Marina Jurković <[1][Grad Šibenik e-mail za zahtjeve]> Date: Wed, Feb 15, 2023 at 2:47 PM Subject: RE: 008-03/23-01/95 To: [2][e-mail adresa]...
Poštovani gospodine Šimičeviću, u privitku prosljeđujem traženu dokumentaciju te posebno napominjem da se sredstva za medije odobravaju temeljem javno...
Zbrinjavanje plastičnog otpada na šibenskim otocima
Response by Grad Šibenik to Saša Paparella on .

Awaiting classification.

  Poštovani, u privitku ovog dopisa dostavljam tražene informacije. Lp Službenik za informiranje Smilja Čvrljak, dipl. iur Smilja Čvrljak Z...
Isplate iz gradskog proračuna tvrtki Ciudad d.o.o.
Response by Grad Šibenik to Gong on .

Successful.

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (naša oznaka KLASA: UP/I-008-02/21-01/11; URBROJ: 2182/01-01/1-21-1) kojega ste 31. svib...
Popis punionica za e-automobile
Request sent to Grad Šibenik by Zdenka Radoš on .

Long overdue.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Šibenik to Ilija Tikvić on .

Partially successful.

Poštovani, U privitku izvolite odgovor na vaš Zahtjev sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama; Srdačan pozdrav! Mladena Baran Jakelić Ured...
Financiranje medija
Response by Grad Šibenik to Melisa Skender on .

Successful.

Poštovana, u privitku izvolite odgovor na vaš zahtjev o pravu na pristup informacijama; Srdačan pozdrav! Mladena Baran Jakelić Ured gradonačelnika...
Poštovana, u privitku dostavljam odgovor na Vaš Zahtjev sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Srdačan pozdrav! Mladena Baran Jakelić Ur...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?