Statistika kulturnih rashoda
Request sent to Grad Umag by Aleksandar Gavrilović on .

Long overdue.

Za: Grad Umag 1. Imate li posebni ured za kulturu ili je ta djelatnost pripijena širem uredu (ako da, kojem)? 2. Koliki budžet odvajate za rad tog u...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Follow up sent to Grad Umag by Sara Maksimović on .

Successful.

Za: Grad Umag Poštovana, Puno hvala na odgovoru. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani,   U privitku dostavljam Odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.   Lijep pozdrav,   Službenik za informiranje, Suzana...
Poštovani, U prilogu je odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Grad Umag-Umago Službenik za informiranje...
Informacija o konačnoj verziji PPUG Umaga nakon javne rasprave
Internal review request sent to Grad Umag by Goran on .

Awaiting response to the rush note.

Za: Grad Umag Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće inform...
Poštovani, Obavještavamo Vas da se Vaš podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne no...
Popis punionica za e-automobile
Response by Grad Umag to Zdenka Radoš on .

Information not held.

Poštovana, U prilogu je odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. Grad Umag-Umago Službenik za informiranje
Kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Response by Grad Umag to Goran on .

Successful.

U prilogu se dostavlja odgovor na zahtjev. Grad Umag-Umago Službenik za informiranje
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odovor Slubenika za informiranje. Lijep pozdrav! Grad Umag-Umago SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Podaci o marktetinškom promoviranju.
Internal review request sent to Grad Umag by Goran on .

Awaiting response to the rush note.

Za: Grad Umag Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje....
Za: Grad Umag Postovani, Uz povećanje turističkog prometa, kao prateći čimbenik ide sezonsko korištenje parkinga čije upravljanje pokazuje organizac...
Financiranje medija
Response by Grad Umag to Melisa Skender on .

Successful.

Poštovana,   U privitku dostavljamo dopunu odgovora.   Lijep pozdrav, Grad Umag-Umago  
Poštovani,   U prilogu se dostavlja rješenje čelnika tijela po prigovoru u smislu članka 122. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku i sken zap...
Poštovana,     Priloženo se dostavlja odgovor na traženu informaciju.   S poštovanjem,   Milan Jurković pomoćnik pročelnice Ured Grada...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?