Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Municipal services and water management

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 request
Poštovana, GKP ČAKOM d.o.o. je upoznat s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tako da u poslovnim prostorijama ima istaknutu obavijest o načinu podno...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?