Poslana predstavka Povjereniku za informiranje: Tijelo javne vlasti nije odlučilo o zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacija za zahtjev u zako...
Za: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u e...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?