Poštovani gospodine Schlossberg, U prilogu Vam dostavljamo rješenje vezano za Vaš zahtjev za dopunu informacije te evidenciju počasnih članova i evide...
Za: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u e...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?