Poštovani,   vezano uz Vaš zahtjev, kojim tražite dostavu Imenika liječnika u Republici Hrvatskoj u otvorenom obliku, a u ponovnom postupku koji s...
Poštovana,                                                             Hrvatska liječnička komora zaprimila je 10. srpnja 2021., putem elektroničk...
Poštovana, niže traženo javno je dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva. U svrhu lakšeg snalaženja izvolite link https://zdravlje.g...
Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Poštovana,                                                             Hrvatska liječnička komora zaprimila je 2. veljače 2021., putem elektroničk...
Zapisnici Časnog suda Komore
Internal review request sent to Hrvatska liječnička komora, Zagreb by Jelena Prtorić on .

Awaiting response to the rush note.

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim proslijedite ovo sl...
Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom ob...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?