Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Lipik

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Regional development

1 request
Poštovana,  molim Vas da za Lipičku razvojnu i turističku agenciju LIRA d.o.o. produžite rok za podatke o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021....

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?