Public authorities

Found 3618 public authorities in the category ‘Public institutions’

Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra t...
Defunct.
1 request.
0 requests.
Also called CZK Crikvenica.
0 requests.
Also called CZK Đurđevac.
0 requests.
Also called CZK Krk.
0 requests.
Also called CZK Novalja.
0 requests.
Also called CZK Novi Vinodolski.
0 requests.
Tijelo ne postoji, možda je ovo "Centar za socijalnu skrb" u Senju
Defunct.
0 requests.
Subjekt je ugašen 2015. godine
Defunct.
0 requests.
Also called CPR.
1 request.
Also called CPRZ.
1 request.

Can't find the one you want?