Tijela javne vlasti

Pronađeno 3620 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Javne ustanove’

Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra t...
Defunkc.
1 zahtjeva.
0 zahtjeva.
Drugim imenom BARA.
1 zahtjeva.
Drugim imenom CZK Crikvenica.
0 zahtjeva.
Drugim imenom CZK Đurđevac.
0 zahtjeva.
Drugim imenom CZK Krk.
0 zahtjeva.
Drugim imenom CZK Novalja.
0 zahtjeva.
Drugim imenom CZK Novi Vinodolski.
0 zahtjeva.
Tijelo ne postoji, možda je ovo "Centar za socijalnu skrb" u Senju
Defunkc.
0 zahtjeva.
Subjekt je ugašen 2015. godine
Defunkc.
0 zahtjeva.
Drugim imenom CPR.
1 zahtjeva.
Drugim imenom CPRZ.
1 zahtjeva.

Ne možete naći onaj koji želite?