Public authorities

Found 723 public authorities in the category ‘Natural or legal person’

Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra t...
Defunct.
1 request.
Defunct: Autoklub Siget
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Defunct.
0 requests.
Kuća Sv. Vinka Paulskog, Oborovo - subjekt je ugašen 2012. godine
Defunct.
0 requests.
Also called Centar Sunce
Defunct.
0 requests.
Also called CVH Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
5 requests.
Defunct: DINA Petrokemija
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo - Služba zaštite, vatrogasna jedinica
Defunct.
0 requests.
1 request.
1 request.
1 request.
Also called DV Brat Sunce
3 requests.
1 request.
1 request.
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti je brisano iz registra.
Defunct.
1 request.
1 request.

Can't find the one you want?