Marina Jelsa d.o.o., Jelsa

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies, Tourism and a body that is now defunct

Tvrtka Marina Jelsa d.o.o je u stanju mirovanja, te je u tijeku gašenja (dopis od 6. prosinca 2021., KLASA UP/I-008-01/21-01/11, URBROJ 2128/02-21-2).

Dopisom KLASA UP/l-008-01121-01111, od 6. prosinca 2021. godine, Općina Jelsa se, u bitnom, očitovala, kako je Marina u mirovanju te kako je u tijeku gašenje navedenog pravnog subjekta.

S obzirom na navedeno, Povjerenik za informiranje će izvršiti brisanje Marine sa instruktivnog popisa tijela javne vlasti, kako smo obaviješteni u dopisu KLASA: 008-03/21-011283, URBROJ: 401-01/07-22-04, od 21. siječnja 2022.

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

2 requests
           R E P U B L I K A      H R V A T S K A  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA      O P Ć I N A   J E L S A              Jedinstveni upravni odj...
Tvrtka Marina Jelsa d.o.o je u stanju mirovanja, te je u tijeku gašenja (dopis od 6. prosinca 2021., KLASA UP/I-008-01/21-01/11, URBROJ 2128/02-21-2)....

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?